Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na  w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Przemoc wobec osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

zaprasza na bezpłatne trzydniowe szkolenie

pt.: Przemoc wobec osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami

 

 Miejsce szkolenia:    Hotel ILAN ul. Lubartowska 85, 20-123 Lublin

 Terminy szkolenia:  Gr I: 20-22.09.2022 r.,  Gr II: 27-29.09.2022r.,   Gr III: 04-06.10.2022r.r IV:12-14.10.2022r.,   Gr V 18-20.10.2022r.

 Szkolenie skierowane jest do pracowników:

 •  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej itd.),
 • ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.),
 • oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.),
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności pomocy udzielanej osobom uwikłanym w przemoc poprzez:

 • uwrażliwienie na problem i zwiększenie świadomości społecznej osób stykających się z ofiarami przemocy domowej
 • poznanie zasad pomagania ofiarom przemocy
 • nabycie umiejętności pierwszego kontaktu z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie
 • poznanie mechanizmów ułatwiających skuteczną ochronę ofiar w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzin.

  Zakres merytoryczny szkolenia:

Prawnokarne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • Omówienie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1249), aktów wykonawczych do ustawy oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2022 rok.
 • Omówienie przepisów karnych, w szczególności rodzajów przestępstw, do których najczęściej dochodzi w rodzinie
 • Podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego, opiekuńczego oraz cywilnego korelujące ze sprawami dotyczącymi przemocy w rodzinie.
 • Zagadnienia prawne związane z nakazami opuszczenia mieszkania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie
 • Podstawy prawa medycznego, w tym zagadnienia dotyczące zasad udzielania świadczeń zdrowotnych ofiarom przemocy, zachowania tajemnicy medycznej, wydawania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych ze stosowaniem przemocy.
 • Umiejętność przygotowania wybranych pism procesowych m.in.  zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • Odpowiedzialność służb za niepodejmowanie działań w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie.
 • Ochrona danych osobowych w sprawach dotyczących przeciwdziałania przemocy.

Przemoc wobec osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami:

 • Skala zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych i osób  z niepełnosprawnościami.
 • Mechanizmy psychospołeczne towarzyszące przemocy
 • Diagnoza sytuacji osób zależnych od innych doznających przemocy
 • Szczególne potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych w obszarze bezpieczeństwa oraz pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej
 • Metody interwencji w przypadku przemocy w rodzinie stosowanej wobec osób zależnych
 • Problemy i trudności związane z prowadzeniem tego rodzaju interwencji
 • Monitorowanie sytuacji osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.


Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

 1. Zapoznać się z regulaminem.
 2. Czytelnie wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) na adres:
  Instytut Szkoleń Biznesowych Mariusz Wiśniewski, ul. Skautów 11 B, 20-055 Lublin lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Szkolenie realizuje firma: Instytut Szkoleń Biznesowych Mariusz Wiśniewski, ul. Skautów 11 B, 20-055 Lublin na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
 
Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

Dorota Piątek, 

tel. 881 955 844

Pliki do pobrania