Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na  w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

"Przemoc wobec dziecka"

Szkolenia
 Rezerwacja zakończona
 
0
Termin: 2023-09-06 - 2023-09-29

Miejsce: Lublin

Zapraszamy na bezpłatne trzydniowe zamknięte szkolenie stacjonarne: ,,Przemoc wobec dziecka”

Terminy szkoleń:

Gr. I: 6-8.09.2023 r.    

Gr. II: 12-14.09.2023 r.          

Gr. III: 18-20.09.2023 r.         

Gr. IV: 27-29.09.2023 r.

w godzinach:

dzień I 9:00-16:25

dzień II 9:00-15:45

dzień III: 9:00-15:00

Miejsce szkolenia: Hotel Ilan, ul. Lubartowska 85 w Lublinie

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dziecka.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Odbiorcami szkolenia będą przedstawiciele instytucji, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w domowej z terenu województwa lubelskiego, w szczególności przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy       społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej itd.),
 • ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.),
 • oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.),
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Podstawy prawne systemu przeciwdziałania domowej:

 1. Omówienie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2023 r. poz. 535), aktów wykonawczych do ustawy oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023.
 2. Omówienie przepisów karnych, w szczególności rodzajów przestępstw, do których najczęściej dochodzi w rodzinie (ze szczególnym uwzględnieniem faktu, iż przestępstwo znęcania się w rodzinie, zgwałcenia, uszkodzenia narządu ciała poniżej siedmiu dni jest ścigane z urzędu a nie na wniosek pokrzywdzonych).
 3. Podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego, użyteczne w sprawach dotyczących przemocy wobec dzieci.
 4. Podstawy prawa medycznego w tym zagadnienia dotyczące zasad udzielania świadczeń zdrowotnych osobom doznającym przemocy, zachowania tajemnicy medycznej wydawania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych ze stosowaniem przemocy.
 5. Umiejętność przygotowania wybranych pism procesowych.
 6. Odpowiedzialność służb za niepodejmowanie działań w sytuacji przemocy domowej.

Przemoc wobec dziecka:

 1. Skala zjawiska przemocy wobec dzieci.
 2. Diagnoza sytuacji dziecka doświadczającego przemocy.
 3. Dziecko krzywdzone i dziecko jako świadek przemocy (objawy doświadczania przemocy).
 4. Metody interwencji w przypadku przemocy stosowanej wobec dzieci przez osoby najbliższe.
 5. Postępowanie z rodzicami i innymi osobami dorosłymi stosującymi przemoc wobec dzieci.

Przemoc seksualna wobec dziecka:

 1. Formy wykorzystywania seksualnego
 2. Objawy wykorzystywania seksualnego dziecka
 3. Zaburzenia funkcjonowania dziecka doznającego przemocy seksualnej
 4. Diagnoza przemocy seksualnej wobec dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 5. Podejmowanie interwencji wobec dziecka ujawniającego przemoc seksualną
 6. Formy pomocy dziecku wykorzystywanemu seksualnie
 7. Reprezentacja dziecka w procedurze „Niebieskiej Karty”.
 8. Rola przedstawicieli, służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka i przeprowadzaniu interwencji.
 9. Monitorowanie sytuacji dziecka dotkniętego problemem przemocy w rodzinie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Pani Paula Mikulska, tel. 881 955 844, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Telefon
509 221 321
Strona WWW

 

Terminy


 • Od 2023-09-06 do 2023-09-29

Wspierane przez iCagenda