Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na  w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Szkolenia
 Rezerwacja zakończona
 
0
Termin: 2023-10-23 - 2023-10-24

Miejsce: Siedlce

Termin realizacji usługi: 23-24.10.2023 r.

W godzinach: 8:00-16:00

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce

Usługa jest realizowana w godzinach zegarowyh tj 1godz=60 min.

Dodatkowo w cenie szkolenia zapewniamy obiad oraz krótkie przerwy kawowe ustalone pomiędzy trenerem a uczestnikami na początku szkolenia.

Informacje o materiałach dla uczestników usługi: 

Materiały dydaktyczne- materiały wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych, ćwiczeń.

Materiały piśmiennicze -notatnik, długopis.

Po szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Ramowy plan szkolenia:

Moduł I - Zagadnienia wprowadzające i zasady ogólne postępowania administracyjnego:
1. Kodeks postępowania administracyjnego i inne procedury administracyjne.
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy KPA.
3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego:
• charakter, funkcje i klasyfikacja zasad. Katalog zasad.

Moduł II - Podmioty postępowania administracyjnego:
1. Podmioty postępowania administracyjnego i sposoby reprezentacji:
a. pojęcie organu administracji publicznej, rodzaje, właściwość rzeczowa, miejscowa i instytucjonalna, upoważnienie do prowadzenia postępowania - pełnomocnictwo administracyjne,
b. przesłanki i tryb wyłączenia organu i wyłączenia pracownika organu administracji publicznej.
2. Pojęcie strony postępowania administracyjnego.
3. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym, rodzaje pełnomocnictwa, w tym ustanowienie pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego, sposób jego dokumentacji. Przedstawiciel w postępowaniu administracyjnym.
4. Pojęcie uczestników na prawach strony.

Moduł III - Czynności materialno-techniczne w postępowaniu administracyjnym:
1. Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania.
2. Doręczenia:
a. Nowe pojęcie pisma.
b. Rodzaje doręczeń.
c. Doręczenia elektroniczne:
• przedmiot i podmiot doręczeń elektronicznych, dokumentowanie doręczenia i badanie skuteczności doręczenia, dowód doręczenia, stwierdzanie skuteczności doręczenia elektronicznego pism.
d. Skutki niedoręczenia pisma procesowego, w tym konsekwencje niedoręczenia decyzji.
3. Wezwania:
• cel, treść, adresaci, forma i tryb.
4. Udostępnienie akt.

Moduł IV - Tryb postępowania administracyjnego. Stadia postępowania:
1. Wszczęcie postępowania:
• z urzędu, na wniosek, odmowa wszczęcia, uzupełnianie braków formalnych.
2. Postępowanie wyjaśniające (w tym dowodowe):
• katalog środków dowodowych i jego charakter, przesłanki, forma i tryb przeprowadzania poszczególnych dowodów, reguły dowodzenia.
3. Zasady postępowania dowodowego.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie.
5. Przerwanie biegu postępowania:
a. zawieszenie postępowania administracyjnego,
b. umorzenie postępowania administracyjnego.
6. Milczące załatwienie sprawy.

Moduł V - Orzeczenia zapadające w postępowaniu administracyjnym:
1. Decyzja:
• rodzaje decyzji, elementy jej treści, rygor natychmiastowej wykonalności, prawomocność a ostateczność decyzji administracyjnej, środki zaskarżenia.
2. Postanowienia:
• forma, elementy składowe i tryb wydawania.
3. Ugoda administracyjna.
4. Mediacja w postępowaniu administracyjnym i pozycja organu jako strony mediacji:
• charakter sprawy pozwalający na przeprowadzenie mediacji, dobrowolność mediacji, ugoda, poufność przebiegu mediacji, czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia, koszty mediacji).

Moduł VI - Weryfikacja orzeczeń w zwyczajnych i nadzwyczajnych trybach postępowania:
1. Postępowanie odwoławcze z elementami sądowej kontroli administracji:
a. Odwołanie:
• forma, termin i tryb wniesienia odwołania.
b. Postępowanie w trybie autokontroli organu I instancji.
c. Dopuszczalność odwołania, postępowanie odwoławcze merytoryczne, rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu odwoławczym.
d. Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania.
e. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej:
• wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania.
f. Forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli
2. Zażalenie.
3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Moduł VII - Tryby nadzwyczajne:
1. Wznowienie postępowania:
• przesłanki, właściwość organu, przedmiot postępowania, rodzaje rozstrzygnięć).
2. Stwierdzenie nieważności decyzji:
• przesłanki, właściwość organu, forma i tryb.
3. Zmiana i uchylenie decyzji ostatecznej:
• przesłanki, właściwość organu, forma i tryb.
4. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji:
• przesłanki, właściwość organu, forma i tryb.

Moduł VIII – Varia:
1. Wydawanie zaświadczeń:
• definicja zaświadczenia, treść, forma i tryb.
2. Postępowanie w sprawie skarg, wniosków i petycji.

Moduł VIII – doręczenia elektroniczne:

 1. Zakres ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569).
 2. Pojęcie korespondencji doręczanej elektronicznie na gruncie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569). Korespondencja rejestrowana, korespondencja wewnętrzna, korespondencja zewnętrzna.
 3. Doręczenia i wymiana informacji wyłączone spod regulacji o doręczeniach elektronicznych.
 4. Adres do doręczeń i skrzynka do doręczeń - pojęcie, funkcja.
 5. Baza adresów doręczeń, adres do doręczeń elektronicznych i skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych.
 6. Pojęcie i obowiązki podmiotów publicznych. Uczelnia publiczna jako podmiot publiczny. Inne podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
 7. Pojęcie i uprawnienia podmiotów niepublicznych.
 8. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego: pojęcie zastosowanie, skutki, moment doręczenia.
 9. Publiczna usługa hybrydowa: pojęcie zastosowanie, skutki, moment doręczenia.
 10. Wyszukiwanie i dostęp do danych z bazy adresów elektronicznych.
 11. Dualizm doręczeń elektronicznych. ePUAP - do kiedy stosujemy i inne systemy teleinformatyczne.

Informacje dodatkowe:

 • Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie poznawanych narzędzi.

  Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać e-maila bądz sms o treści " PROSZĘ O KONTAKT"

-  My skontaktujemy się z Tobą :)

Tel. 881-955-844, faksem na numer /81/ 470-71-74 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Osoba odpowiedzialna za rekrutację

 Paula Mikulska tel. 881-955-844

 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zajęcia poprowadzi:

Edyta Szałacha-Małysz 

Radca prawny, wykładowca akademicki, doktorantka na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

 

 

Telefon
509 221 321
Strona WWW

 

Terminy


 • Od 2023-10-23 do 2023-10-24

Wspierane przez iCagenda